Souhlasím, aby mi společnost Vinařský Institut s.r.o. zasílala svá sdělení týkající se vzdělávání v oblasti vína a vinné kultury, které nabízí na svých webových stránkách  – sommelierské kurzy v rámci Studijního programu SOMMELIER na www.vinarskyinstitut.cz a www.vinarskyinstitut.sk, vzdělávací sady vína na www.lektorskavina.cz resp. www.topsommelierskyvyber.cz, edukační program Den vinařem na www.denvinarem.cz, bedekr zajímavých vinařských cílů www.topvinarskycil.cz a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Svým souhlasem udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností Vinařský Institut s.r.o. za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.,  a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EK 679/2016), a to na dobu 5 let od udělení nebo do odvolání.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší [15–16] let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu svých osobních údajů.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 602734885 nebo e-mailem na adrese psotka@vinarskyinstitut.cz

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

Startovací bonus 15 %

Sleva platí do 31. 1. 2022 na dárkové poukazy a kurzy včetně kurzu „Domácí sommelier“.


Partnerem je Král Sýrů, gurmánský zážitek k vínu.     Král Sýrů